Vrbeks

12 decembar, 2018

vrbeks

Pravna forma firme:
d.o.o. - društvo sa ograničenom odgovornošću

Godina osnivanja:
1991. godine

Poslovna filozofija:
-Transfer roba i znanja
- Kontinuitet & stabilnost poslovanja
- Odgovornost prema kupcima
- Rast na bazi profita

Osnovna delatnost:
Snabdevanje domaćih proizvođača u oblasti kućne hemije i lične higijene
putem distribucije sirovina - tenzida i mirisa

Zastupanje & distibucija:
KAO Chemicals Europe - program tenzida
Atelier de Productions Aromatiques - program mirisa

Tržišta:
Srbija
Crna Gora
Makedonija
Bosna i Hercegovina