Vrbeks

12 decembar, 2018

Kućna hemija

TECNI DETERDŽENT ZA POSUĐE
Sastojak
% učešća
1. EMAL 270 D
11,57
2. BETADET HR
3,00
3. AMIDET KDE
1,00
4. Miris
0,10
5. Natrijum hlorid
1,50
6. Konzervans
0,10
7. Demineralizovana voda
do 100
OMEKŠIVAC ZA RUBLJE
Sastojak
% učešća
1. TETRANYL AT 7590
5,60
2. Miris
0,35
3. Konzervans
0,10
4. Demineralizovana voda
do 100
OMEKŠIVAC ZA RUBLJE - KONCENTRAT
Sastojak
% učešća
1. TETRANYL L1/90
20,00
2. Miris
0,80
3. Konzervans
0,10
4. Demineralizovana voda
do 100
SANITAR NA BAZI FOSFORNE KISELINE
Sastojak
% učešća
1. Fosforna kiselina (85%)
14,10
2. AMIET OD/14
2,50
3. QUARTAMIN 60W25
4,00
4. MELIOSOL CU-40
1,25-2,50
5. Miris
0,30
6. Konzervans
0,10
7. Demineralizovana voda
do 100
SANITAR NA BAZI HLOROVODONICNE KISELINE
Sastojak
% učešća
1. Hlorovodonicna kiselina(37%)
27,00
2. OXIDET DMCL-D
1,50
3. AMIET OD/14
2,00
4. Miris
0,30
5. Konzervans
0,10
6. Demineralizovana voda
do 100
SANITAR NA BAZI LIMUNSKE KISELINE
Sastojak
% učešća
1. Limunska kiselina
5,00
2. MELIOSOL CU-40
1,80-2,30
3. QUARTAMIN 60W25
8,00
4. BETADET HR
2,00
5. Miris
0,30
6. Konzervans
0,10
7. Demineralizovana voda
do 100
SREDSTVO ZA CIŠCENJE
I DEZINFEKCIJU NA BAZI HIPOHLORITA
Sastojak
% učešća
1. AKYPOGENE TFC 45
3,46
2. Miris
0,05
3. OXIDET DM-4
0,55
4. Natrijum hidroksid
0,50
5. Natrijum hlorid
1,00
6. Natrijum hipohlorit (150 g/l)
4,50 aktivnog hlora
7. Demineralizovana voda
do 100
TECNO ABRAZIVO SREDSTVO
Sastojak
% učešća
1. AKYPOGENE VSM-N
7,00
2. Voda
40,00
3. Natrijum sulfat (10% rastvor)
3,00
4. Kalcijum karbonat
50,00
TECNI DETERDŽENT ZA PRANJE VUNE
Sastojak
% učešća
1. EMAL 270 D
10,00
2. AKYPO SOFT 100 BVC
5,00
3. AMIDET N
1,00
4. Sekundarni alkan sulfonat
15,00
5. Miris
0,30
6. Natrijum hlorid
1,00
7. Konzervans
0,10
8. Demineralizovana voda
do 100
SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU
Sastojak
% učešća
1. AKYPO LF 4
1-1,50
2. Kalijum hidroksid (50%)
10-20,00
3. Natrijum hipohlorit (150 g/l)
20-30,00
4. Demineralizovana voda
do 100,00
SREDSTVO ZA PRANJE PODOVA
Sastojak
% učešća
1. LEVENOL C-201
7,00
2. TETRANYL BC-50
1,00
3. Izopropil alkohol
10,00
4. Butildiglikol
3,00
5. Borovo ulje
0,50
6. Miris
1,00
7. Konzervans
0,20
8. Demineralizovana voda
do 100,00
9. NaOH (10%)
podešavanje pH